Fonds Circulaire Scholen

FoCiS

Eigendom in de Circulaire Economie

De gedachte achter het product/dienst concept is dat het product - in dit geval het gebouw - eigendom blijft van de aanbieder. In de praktijk zijn er echter goede redenen om het eigendom onder te brengen in een apart fonds:

  1. De aanbieder levert een functioneel gebouw, waarvan de componenten vroeg of laat terug gaan naar de toeleveranciers: installatiedelen gaan terug naar de installateur, geveldelen gaan terug naar de gevelfabrikant. Het zou erg ingewikkeld worden als de toeleveranciers formeel eigenaar zijn van de door hen geleverde onderdelen; het gebouw heeft dan immers meerdere eigenaren.
  2. Aanbieders en toeleveranciers kunnen niet onder gunstige voorwaarden financieren. Een bank kijkt immers naar bedrijfsrisicos en kan daarom besluiten om een hogere rente in rekening te brengen. Het fonds loopt veel minder risico en beheert meerdere gebouwen. Het kan daardoor goedkoper financieren.
  3. Voor lager en voortgezet onderwijs zijn gemeenten primair verantwoordelijk voor de financiering. Zij kunnen onder gunstige voorwaarden geld lenen. Maar hun bijdrage is niet voldoende om de investeringslasten van een modern gebouw volledig te dekken. Indien gemeente en schoolbestuur een deel van de financiering opbrengen behouden zij naar evenredigheid het economisch claimrecht in de vorm van certificaten.
  4. Om de certificaten van gemeenten en schoolbesturen in het fonds te koppelen aan specifieke gebouwen wordt het fonds verdeeld in kavels, waarbij elke kavel betrekking heeft op één gebouw.
  5. Componenten en materialen die vrijkomen bij verkleining, renovatie of verwijdering van één gebouw, kunnen hergebruikt worden voor een ander gebouw, zonder dat daar een eigendomstransactie voor nodig is. Alle componenten en materialen blijven immers eigendom van het fonds.

SaaS richt FoCiS op en beheert het fonds. SaaS houdt nawkeurig bij wat zich in de gebouwen bevindt en controleert de kasstroom. Ook controleert het de door de aanbieders geleverde prestaties.

In feite opereert FoCiS als 'grondstoffenbank.'